VYSVETLIVKY

NORMOSTRANA

A4, Times New Roman, 12 písmo, 1800 znakov, cca 250 slov


BEŽNÝ TEXT

- akýkoľvek text bez odborných výrazov

ODBORNÝ TEXT

 - diplomová práca, bakalárska práca, odborné články, firemné časopisy s odbornou tématikou, manuály, katalógy, webové stránky, ...

EXPRESNÉ DODANIE

- záleží od rozsahu a odbornosti textu, krátke texty do 24 hodín

KOREKTÚRA

- jazyková - oprava textu podľa gramatiky a štylistiky

- prekladová - oprava preloženého textu

VYUČOVANIE (len pre okresy CA, KM)

- vyučujem slovenský jazyk a ruský jazyk (dohodnite sa e-mailom, alebo telefonicky, alebo cez formulár)

DOUČOVANIE (len pre okresy CA, KM)

- doučujem slovenský a ruský jazyk (dohodnite sa e-mailom, telefonicky, alebo cez kontaktný formulár)