VZDELANIE A PRAX

 

Mgr. Miroslava Gavlasová

Prekladateľka, učiteľka

Vítam Vás na moje stránke.

Trošku sa vám predstavím. Volám sa Miroslava (pre priateľov som Mirka ). Dúfam, že aj Vy budete mojim priateľom.

Vyštudovala som učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a literatúra. Po ukončení štúdia som učila na základnej škole slovenský jazyk. Potom som sa vydala na vlastnú dráhu. Preklady a korekciu robím už 12 rokov. Pracujem na živnosť. Nie som platca DPH. Na každú službu vystavím faktúru.

Ponúkam Vám svoje služby:

- preklad z ruského jazyka do slovenského

- korektúra (jazyková)

- korektúra (prekladová)

- prepis textu

- vyučovanie slovenského jazyka, ruského jazyka

- doučovanie slovenského jazyka, ruského jazyka